SACRED SPACE


De wijsheid van de Inca's gaat over betekenis brengen en waarheid brengen, in tegenstelling tot betekenis/waarheid zoeken

Welkom

Visie

Wie ben ik?

VolleMaan ritueel

Reading

Healing

Massages

Cursussen

Rituelen en ceremonies

Referenties

Contact

 

Rituelen en ceremonies

Een ritueel in haar oorspronkelijke betekenis is een heilige, heelmakende handeling. Het is een actieve vorm van meditatie waarbij je in wederzijdse uitwisseling met het creatieve potentieel van het universum treedt. Dit potentieel kan vervolgens onze gebeden en intenties levenskracht en richting geven.

Rituelen uit de Incatraditie:
Sandpainting: hiermee kun je een innerlijk proces of conflict zichtbaar maken en als een soort spiegel buiten jezelf plaatsen. Door vervolgens in deze spiegel iets te veranderen, verander je ook iets in jezelf.

Vuurritueel: met je adem blaas je een wens of intentie in een voorwerp wat je vervolgens aan het vuur geeft. Vuur staat voor transformatie; je zware energie wordt door het vuur verteerd en omgezet in lichtheid die je je dan weer toeeigent.

Despacho: een bundel van gebeden en intenties, gesymboliseerd doorverschillende elementen uit de natuur. Deze hebben elk hun eigen functie en betekenis. Dit kleurrijk offer is een mooie ceremonie voor een huwelijk, geboorte of doop.


Het belang van rituelen:
Het belang van rituelen is dat je bepaalde zaken in je leven kunt verankeren en een plek kunt geven. Ze markeren bijzondere gebeurtenissen in je leven zoals huwelijk, afscheid, initiaties, vernieuwing (geboorte, nieuwe fase), verwelkoming (doop), maar ook heling en reiniging.

De vormgeving:
Ben je ge´nteresseerd in een passend ritueel, dan geven we dat in gezamenlijk overleg vorm.